72 lastbilar i lager

Skatter och Malus –
Hållpunkter 2022

Tjänste- och förmånsbilar 2022

Förändringarna i regelverket för förmånsbilar fortsätter, både vad gäller förmånsvärden och bonusmalus.

Vi har fått vänja oss vid en skärpning av regelverket för skatter och avgifter för bilar under flera år. Förändringarna styr mot laddbara bilar, som fått bonus och lättnader i beskattningen. Utan att gå in i detalj på ändringar som gjorts så kan vi sammanfatta det i att det succesivt blivit dyrare för både förare och företag att ha och erbjuda förmånsbil.

De nya skattereglerna innebär:

  • Höjd fordonsskatt på bensin- och dieselmotorer
  • Sänkt bonus för laddhybrider med ca 10.000 kr i snitt
  • Sänkt bonus för rena elbilar från 70.000 kr till 50.000 kr

Malus 1 juni 2022

Regeringen har lämnat en proposition om ny malus och nivåer, som föreslås gälla fr.o.m. 1 juni 2022. Beloppen är oförändrade från tidigare remisser och skulle innebära att alla nya bilar, registrerade 1 juni 2022 eller senare, som släpper ut 76 g Co2 eller mer per km blir får en maluskatt. En sänkt gräns från nuvarande 91 g/km.  Laddhybrider och elbilar berörs inte av detta förslag.

Bonus

Förslaget om sänkt och begränsad bonus har skjutits på framtiden. Förslaget är nu på remiss till mitten av april och skulle innebära en skärpning av regelverket från 1 juli, med sänkt bonus för laddhybrider och ett pristak för att elbilar ska erhålla bonus. I förslaget finns också en stege med ytterligare sänkta nivåer per kommande årsskifte.

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar

Finansdepartementet har lämnat en remiss om ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar som föreslås träda i kraft 1 juli 2022. Om den godkänns innebär det följande nedsättningsbelopp av bilarnas förmånsgrundande värde:

  • Elbilar och vätgasbilar: 350 000 kr
  • Laddhybrider: 140 000 kr
  • Gasbilar: 100 000 kr
  • Nedsättningens storlek får inte överstiga 50% av bilens nybilspris.

Remissen grundar sig på ett förslag från Skatteverket. Beslut kommer att tas under våren och godkänns förslaget kommer det att gälla för nya bilar registrerade från 1 juli eller senare.