71 lastbilar i lager

För en mer hållbar väg framåt

Resor, transporter, leveranser. Bilen spelar en viktig roll i allas våra liv. Som stor aktör i bilbranschen har Bilia ett ansvar. Genom vårt agerande kan vi vara kraften i en god spiral som fortsätter långt utanför våra anläggningar.

Vi är en del av samhället

Bilia strävar efter att främja en god miljö och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Delar av Bilias verksamhetsområden som drivmedelsförsäljning, biltvätt, billackering och stora verkstäder är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Bilia har därför valt att bedriva samma miljöarbete i alla verksamheter och att följa egenkontrollförordningen oavsett om verksamheten är anmälningspliktig eller inte.

För att minimera den negativa miljöpåverkan arbetar koncernens inköpsavdelning i nära samarbete med miljöavdelningen. Genom att ställa krav på leverantörer och andra samarbetspartners verkar Bilia aktivt för en god miljö och en ökad miljömedvetenhet i sin värdekedja.

Kemikaliehantering

Bilia har rutiner för att hantera farliga ämnen och för avfallshantering så att det går säkert och tryggt tillväga. Vi på Bilia strävar efter att våra tjänster och produkter ska påverka naturen så lite som möjligt. Miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn och bidra till en hållbar utveckling.  

Rätt avfallshantering

Varje år skeppas tiotusentals ton lösningsmedel, färg, mediciner och andra ämnen som är frätande, cancerframkallande och fosterskadande ut på marknaden. Mycket av det hamnar i trygga händer, men en hel del hamnar också fel. Därför har vi högt ställda krav på våra samarbetspartners som hanterar vårt avfall.

 • Våra leverantörer har säkra och effektiva system för hanteringen av det farliga avfallet.
 • Våra leverantörer är högkvalificerade på miljö.
 • Våra leverantörer har nödvändig kompetens, tillstånd, och resurser som krävs för att behandla avfall på ett tryggt och garanterat miljösäkert sätt.
 • Våra leverantörer är certifierade inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Miljöpolicy

Bilia är en helhetsleverantör med ett brett utbud av produkter och tjänster inom både bil- och serviceaffären. Vår verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt och aktivt miljöarbete med omtänksamhet om verksamheten och anställda, omvärlden och relationen med kunden.

Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att:

 • Uppfylla myndigheters, medarbetares/kollegors och övriga intressenters krav.
 • Hjälpa kunden att ta beslut om sin miljöpåverkan, utifrån behov och önskemål samt val av produkter och tjänster.
 • Påverka våra leverantörer att behandla miljöfrågor enligt våra och lagstiftningens intentioner.
 • I möjligaste mån välja och prioritera varor, tjänster,
  arbetsmetoder och teknik som ger en lägre belastning på miljön.
 • Spara på energiresurser och ha en hög grad av återvinning av avfall.
 • Ständigt utvecklas.
 • I återkommande dialog och utbildningsinsatser öka kompetensen och göra alla medarbetare medvetna om miljöarbetet samt motivera dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
 • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.